Ne Götür(me)meli?

Bir yıldan uzun bir seyahate çıktığınızda çanta(ları)nızda ne olmalı?